"Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά"

Σχετικά με τον Φορέα Υλοποίησης της Πράξη

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. υλοποίησε το συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. Έργου PROACTIVE: Πρόληψη των διακρίσεων κατά των Ρομά μέσω της παροχής εργαλείων κοινωνικής διαμεσολάβησης σε αστυνομικούς» (2016-2018 / REC Programme 2014 – 2020), μια καινοτόμο, συντονισμένη και ευρεία παρέμβασης σε πολλαπλά, διαφορετικά σημεία της χώρας, στη διάρκεια της οποίας μέλη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Τροχαίας, της Άμεσης Δράσης, των Ο.Π.Κ.Ε., Αστυνομικοί της Γειτονιάς και στελέχη τοπικών Αστυνομικών Τμημάτων συνεργάστηκαν με μέλη των κοινοτήτων Ρομά, ως μέλη της ίδιας κοινωνίας, με κοινά συμφέροντα και κοινή στόχευση.

Αναγνωρίζοντας το θετικό αντίκτυπο του Έργου, η  ελληνική πολιτεία αποφάσισε τη συνέχισή του. Η  Πράξη «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά» αποτελεί μετεξέλιξη του έργου PROACTIVE, σε όλους τους τομείς ανάπτυξής του, τόσο ως προς τη διακρίβωση των αναγκών των εκπαιδευομένων αστυνομικών και των τοπικών κοινοτήτων Ρομά, την επιλογή νέων περιοχών στόχων, την συγγραφή νέου εκπαιδευτικού υλικού στο οποίο θα ληφθούν υπόψη οι ειδικότερες ανάγκες του αστυνομικού προσωπικού, όσο και την υιοθέτηση εκπαιδευτικών / πρακτικών μεθόδων δέσμευσης των εκπαιδευομένων σε θέματα αστυνομικής διαμεσολάβησης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Πράξη επιμερίζεται στους ακόλουθους, λειτουργικά αλληλένδετους άξονες:

(α) Μελέτη πεδίου σε πέντε (5) νέες περιοχές στόχους με σκοπό τη διακρίβωση των επιμέρους ειδικών αναγκών παρέμβασης σε θέματα προληπτικής ασφάλειας και ειδική στόχευση τη διερεύνηση των στάσεων / αντιλήψεων των τοπικών κοινοτήτων Ρομά ως προς τους αστυνομικούς και αντίστροφα.

(β) Εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού «πρώτης γραμμής» σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας, με την ενεργό συμμετοχή έμπειρων κοινωνικών διαμεσολαβητών Ρομά και σκοπό την ανάδειξη πρόσφορων εργαλείων αστυνομικής / προληπτικής διαμεσολάβησης.

(γ) Πιλοτική δοκιμή της δέσμευσης των εκπαιδευμένων αστυνομικών στους σκοπούς της προληπτικής διαμεσολάβησης και πρακτική χρήση συναφών εργαλείων κατά την εκτέλεση του καθημερινού αστυνομικού έργου.

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. υλοποίησε το συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. Έργο «PROACTIVE: Πρόληψη των διακρίσεων κατά των Ρομά μέσω της παροχής εργαλείων κοινωνικής διαμεσολάβησης σε αστυνομικούς» (2016-2018 / REC Programme 2014 – 2020).

Eκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης Ρομά
και προληπτικής ασφάλειας αστυνομικών «πρώτης γραμμής»

Τελευταία Νέα - Ανακοινώσεις

Συνέδριο λήξης της Πράξης

Συνέδριο λήξης της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση συντηρητικής εκπαίδευσης αστυνομικών σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις

Διαβάστε περισσότερα »

Δυτική Αττική: Ενημερωτική ημερίδα

Ο κύκλος των ενημερωτικών ημερίδων της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση συντηρητικής εκπαίδευσης αστυνομικών σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους με

Διαβάστε περισσότερα »

Εγγραφή στο Newsletter

  Επικοινωνήστε μαζί μας!

  Τηλέφωνο

  210 771 0805

  Διεύθυνση

  Π. Κανελλοπούλου 4 Αθήνα ΤΚ 101 77 Αττική

  Εmail

  olokliromeni.paremvasi@kemea-research.gr